© 2011 Guillemot Corporation S.A. Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. Alle rechten voorbehouden. Apple®, het Apple®-logo en Mac® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc. Alle overige handelsmerken en merknamen worden hierbij erkend als zijnde het eigendom van de respectieve eigenaren. Foto's zijn niet bindend.